Tuesday, July 16, 2024

Na Kontaktoni

Për çdo sygjerim apo për ndonjë informat rreth faqes www.klubidemokratik.org  mundeni të na shkruani në e-mail adresën info@klubidemokratik.org

Nëse doni që shkrimet e juaja ti publikoni në Revistën Vizione apo për ndonjë informat rreth revistës ju lutem na shkruani në e-mail adresën: cdemocratic@hotmai.com