Sundimi i ligjit dhe reformat në pushtetin gjygjësor dhe në strukturat e sigurimit në Qeverinë e R.M.

Konferencë, 21 Prill 2006, Fakullteti Filozofik Shkup )

Fondacioni Friedrich Ebert, Shoqata e Intelektualëve Shqiptar Klubi Demokratik – Shkup dhe Fakullteti Filozofik – Shkup, kanë mbajtur konferencë me temë: “Sundimi i ligjit dhe reformat në pushtetin gjygjësor dhe në strukturat e sigurimit në Qeverinë e R.M.

Programi i punës së Konferencës

Download PDF ( Shqip – Maqedonisht )