Revista VIZIONE 27

Në dhjetvjetorin e ekzistimit, të Revistës ndërkombëtare për shkencat shoqërore “Vizione” – Shkup, doli nga shtypi nr. 27 me radhë.

Revista vizione po e vazhdon rrugëtimin hulumtues, me studiues të lëmive të ndryshme, të moshave të ndryshme dhe të përkatësive të ndryshme gjuhësoore dhe kombëtre e fetare, nga autorët e teksteve nga Maqedonia, Shqipëria, Bulgarija, Kosova, Turqia, Bosnja dhe Hercegovina, Sërbija, Mali i Zi dhe më gjërë.

Në këtë numër, duke e ruajtur kontuinitetin e aktivteteve hulumtuese, çdo rubrikë përcillet me galeri fotografish, nga konferencat shkencore, të organizuara nga Shoqata e intelektualëve “ Klubi demokratik” – Shkup, që është edhe botues i Revistës për Shkencat shoqërore “ Vizione”