Kumtesë 17/01/2003

Kumtesë e Unionit te Inteligjencies Shqiptare në R.Maqedoni – Janar 2003, për AMSHA e publikuar në të gjitha mediat.
Соопштение на Унија на Албанска Ителегенција во Македониа – Јануари 2003, за МАНУ објавена во сити медиуми.