Botime

PUBLIKIME (publikimet dhurohen)
PDF download
Afrimi i Republikës së Maqedonisë në NATO shqip

english

Proceset e Intergrimit Euroatlantik dhe Republika e Maqedonisë shqip
  Debat shkencorImplementimi i Marrëveshjës kornizë të Ohrit, në bashkëpunim me Klubin Demokratik,Shkup. shqip
  Trauma as Consecuence of Conflict shqipмакедонски
  Të drejtat e njeriut vlerë demokratike, në bashkëpunim me Klubin Demokratik,Shkup. shqip-македонски
  “Tolerimi politik në funksion të paqës” – Nazmi Maliqi. shqipмакедонски

english

  Menaxhmenti politik, mblodhi Dobrin Kanev (përktheu në shqip Nazmi Maliqi). shqipмакедонски
  “Gjurmë politike”  Nazmi Maliqi Përmbatja
  “Shpalosje”  Nazmi Maliqi Përmbatja
Doracak – “Sistemet e Sigurisë”
Dorcak – “Sistemi Politik”
  “Sistemet e informacionit publik dhe privat” Nazmi Maliqi