Puntoria: Proceset integrative evroatlantike dhe Republika e Maqedonise – 30 Prill 2005

Puntoria: Proceset integrative evroatlantike dhe Republika e Maqedonise

Ne bashkepunim me Qendren hulumtuese per administrim publik dhe Klubin demokratik – Shkup, Fondacioni Fridrih Ebert – Zyra Maqedoni, e organizoi kete puntori ne Universitetin e Evropes Juglindore ne Tetove, ku u diskutuan proceset integrative evroatlantike.


PDF Download (shqip & maqedonisht):

prof. d-r Blerim Reka, Pervojat e deritanishme rajonale te vendeve nga Ballkani Perendimor ne drejtim te integrimit ne Bashkimin Evropian (2000 – 2005)
prof. d-r Mirjana Maleska Sistemi i ndarjes se pushtetit (power-sharing) – Maqedonia pas Marreveshjes kornize te Ohrit dhe amandamenteve kushtetuese
prof. d-r Lidija Georgieva, Preventiva e konflikteve, nga idea kah kultura e prevenimit te konflikteve ne Republiken e Maqedonise
doc. d-r Nazmi Maliqi, Implementimi i Marreveshjes se Ohrit – pjese nga standardet per anetaresimin e Maqedonise ne NATO