Соопштение на Унија на Албанска Ителегенција во Македониа – Јануари 2003, за МАНУ објавена во сити медиуми.